LESSON 4.2.

JUANIN LUKUJÄRJESTYS

JUAN´S TIMETABLE

 

← Previous lesson                Next lesson →

 

 

Juan has already found out when and where his geology lectures are. Now he must talk to the Finnish teacher to find out when and where he can study Finnish.

Listen to the conversation:

Juan:  Hei. Minä olen Juan Ruiz.

Ope:  Hei! Minä olen Laila Hämäläinen. Istu ole hyvä. Voinko auttaa sinua?

Juan:  Kiitos. Minä olen vaihto-opiskelija Espanjasta. Opiskelen geologiaa, mutta minun täytyy opiskella myös suomea. Voitteko sanoa minulle, milloin suomen kurssi on?

Ope:  Suomen kurssi on kaksi kertaa viikossa: tiistaina ja torstaina. Kurssi alkaa ensi viikolla tiistaina.

Juan:  Kuinka kauan kurssi kestää?

Ope:  Kurssi kestää 14 viikkoa. Oppitunti kestää yksi ja puoli tuntia / ?Puolitoista tuntia. Juan:    Ja mihin aikaan oppitunti alkaa?

Ope:  Viisitoista yli kymmenen ja loppuu viisitoista vaille kaksitoista.

Juan:  Ahaa. Saanko tulla kurssille?

Ope:  Totta kai! Tervetuloa! Nähdään ensi viikolla (luento)salissa 20 viisitoista yli kymmenen.

Juan:  Anteeksi?

Ope:  Huoneessa 20. Se on tässä kerroksessa. Viisitoista yli kymmenen.

Juan:  Selvä. Kiitos. Näkemiin.

Ope:  Hei hei. Nähdään ensi viikolla.

 

 

 

 

FORMALLY OR INFORMALLY?

Juan addresses the teacher formally using the 2nd person plural: Voitteko sanoa minulle… (Can You tell me…) The teacher, however, uses the informal form: Voinko auttaa sinua? Can I help you?

Juan will soon learn that at the University of Helsinki it is very common to use the informal sinä when addressing the fellow students, teachers, professors and other members of the staff.

In fact, the informal way of talking to people anywhere in Finland is quite common, and not considered impolite or disrespectful. However, if you feel more comfortable using the formal addressing when talking to (older) people you do not know, it is quite alright.

 

 

 

SAADA (2) – VOIDA (2) – OSATA (4)

saada = to be allowed to do, to have a permission to do

Saanko tulla kurssille?

Can I / Am I allowed to come to the course?

 

voida = to be possible to do

Juan voi opiskella suomea.  

Juan can study Finnish. (It is possible for Juan to study Finnish.)

 

osata = to know how to do, to have a skill to do something

Ville osaa puhua suomea.

Ville can / knows how to speak Finnish.

 

 

 

 

KUINKA KAUAN? – FOR HOW LONG?

 

– Kuinka kauan kurssi kestää?

– Kurssi kestää 14 viikkoa.

– Kuinka kauan yksi oppitunti kestää?

– Yksi oppitunti kestää puolitoista tuntia eli 90 minuuttia.

 

 

 

VIIKONPÄIVÄT – DAYS OF THE WEEK

Viikonpäivät Days of the weekAbbreviationsMinä päivänä? On what day?
maanantaimamaanantaina (on monday)
tiistaititiistaina
keskiviikkokekeskiviikkona
torstaitotorstaina
perjantaipeperjantaina
lauantailalauantaina
sunnuntaisusunnuntaina

Notice! In Finnish the names of the days are written with a small first letter.

 

 

 

HOW TO TELL THE TIME

 

Mitä kello on? – What time is it?

 

Kello on (tasan) kymmenen.     

It´s ten o´clock (sharp).

Kello on viisitoista yli kymmenen.     

It´s 15 past ten.

Kello on puoli yksitoista.     

It´s half past ten.        

Kello on viisitoista vaille yksitoista.  

It´s 15 to eleven.

 

 

Mihin aikaan? – At what time?

Tunti alkaa viisitoista yli kymmenen. 10.15

Tunti loppuu viisitoista vaille kaksitoista. 11.45

 

Notice the abbreviation (in timetables):

klo 10.00    Read: Kello kymmenen.

 

Notice! In everyday language we use the 12-hour clock. So, for instance, when it´s 18.00 we say: Kello on kuusi.

If we do have to make it clear that the time is a.m. or p.m., we can add an adverb:

6 a.m.   kello kuusi aamulla

6 p.m.   kello kuusi illalla

1 p.m.   kello yksi päivällä

1 a.m.   kello yksi yöllä

 

The official announcements at the stations and airports use the 24-hour clock. So, be careful to notice whether your train or plain leaves kello kuusi (06.00) or kello kahdeksantoista (18.00).

 

 

 

 

 

 

 

Listen and repeat:

Inga:  Hei Juan, mitä sinä teet perjantaina?

Juan:  Minulla on luento.

Inga:  Mihin aikaan?

Juan:  Kello kymmenen.

Inga:  Milloin se loppuu?

Juan:  Kello kaksitoista, tai oikeastaan viisitoista vaille kaksitoista.

Inga:  Mitä sinä teet lauantaina? Onko sinulla luento?

Juan:  Ei. Lauantaina minulla ei ole luentoa.

 

 

 

 

QUESTIONS AND ANSWERS

 

– Voinko auttaa sinua?

– Voitteko sanoa minulle, milloin suomen kurssi on?

– Milloin suomen kurssi on?

– Suomen kurssi on kaksi kertaa viikossa: tiistaina ja torstaina.

– Kuinka kauan kurssi kestää?

– Se kestää 14 viikkoa.

– Milloin kurssi alkaa?

– Ensi viikolla, tiistaina.

– Mihin aikaan oppitunti alkaa?

– Se alkaa viisitoista yli kymmenen.

– Onko sinulla luento?

– Ei.

 

 

 

 


 

GRAMMAR

 

TEHDÄTO DO, TO MAKE

Notice the exceptional conjugation!

minä teen

sinä teet

hän tekee

me teemme

te teette

he tekevät

 

Remember the negative form:

Mitä sinä teet lauantaina?

Mitä Juan tekee lauantaina?

Lauantaina minä en tee mitään.

Lauantaina Juan ei tee mitään.

 

 

 

TO HAVE – SENTENCES

to have → lla, llä + on

to have not → lla, llä + ei ole

The verb is always in the same form on / ei ole (3rd person singular).

 

minulla  on / ei ole    I have / don´t have

sinulla  on / ei ole     you have/ don´t have

hänellä  on / ei ole

meillä  on / ei ole

teillä  on / ei ole

heillä  on / ei ole

 

Juanilla on suomen kurssi tiistaina ja torstaina.

Onko sinulla luento perjantaina?

 

 

Negative: lla, llä + ei ole + partitive

Juanilla ei ole luentoa.    

Minulla ei ole suomen kurssia perjantaina.

Juanilla on luento              

Minulla on suomen kurssi torstaina.

 

 

 

PERSONAL PRONOUNS, PARTITIVE, GENITIVE AND THE STEM

BasicPartitiveGenitiveStem + other endings
minäminuaminunminu-
sinäsinuasinunsinu-
hänhäntähänenhäne-
memeitämeidänmei-
teteitäteidäntei-
heheitäheidänhei-

Voitteko sanoa minulle, milloin suomen kurssi on?

Voinko auttaa sinua?

Mikä hänen nimi on?

 

 

 

 


 

EXERCISES

 

1. Move the days of the week in correct order.

Move the weekdays to the correct order.

 

 

 

 

 

 

2. What time is it? – Mitä kello on?

Practise clock times.

 

 

 

3. Which one of the two given verbs would you use in the sentence?

Choose between two verbs.

 

 

 

4. Write the verb tehdä into the sentences. Make sure the verb is in the correct personal form.

Write the verb in correct form.

 

 

5. Write the given personal pronoun into the sentence in the appropriate form.

Write the pronoun in correct form.