LESSON 4.1.

MITÄ SINÄ OPISKELET?

WHAT ARE YOU STUDYING?

 

← Previous page                Next lesson →

 

 

 

 

Juan opiskelee geologiaa, mutta mitä hänen uudet ystävät opiskelevat?

 

Listen to the conversation:

Juan:  Minä opiskelen geologiaa. Mitä te opiskelette?

Inga:  Minä opiskelen historiaa ja suomea?

Karl:  Minä opiskelen fysiikkaa ja kemiaa.

Ville:  Minä opiskelen lääketiedettä.

Teija:  Minä opiskelen taidehistoriaa.

Kaire:  Minä opiskelen matematiikkaa.

 

 

 

OPISKELLA (3) TO STUDY + partitive

Mitä hän opiskelee?translation
lääketiedelääketiedettämedicine
kielitiedekielitiedettälinguistics
psykologiapsykologiaapsychology
kansainvälinen oikeuskansainvälistä oikeuttainternational law
kirjallisuuskirjallisuuttalitterature
viestintäviestintääcommunications
taloustiedetaloustiedettäeconomics/business

Hän opiskelee kirjallisuutta.

Minä opiskelen taidehistoriaa.

 

 

 

 

Listen to the conversation:

Juan:  Minä puhun suomea vain vähän. Osaatteko te puhua suomea?

Ville:  Minä osaan suomea oikein hyvin.

Inga:  Niin tietysti, koska sinä olet suomalainen. Minä en osaa suomea kovin hyvin, mutta minä olen suomen kurssilla.

Ville:  Inga osaa puhua suomea hyvin. Inga, älä ole vaatimaton!

 

 

 

 

 

Listen to the conversation:

Juan:  Suomi on vaikea kieli.  Minun täytyy opiskella myös suomea.

Ville:  No, sinun ei tarvitse opiskella suomea, koska voit opiskella geologiaa englanniksi. Kurssit ovat englanniksi.

Juan:  Niin, mutta koska minä asun nyt Suomessa, minä haluan mennä suomen kurssille.

Ville:  Joo, kyllä sinun kannattaa mennä kurssille. Huomaat, että suomi ei ole vaikea kieli.

 

Notice that information provided here might not be accurate. For updated information of studies in English check University of Helsinki’s website.

 

 

 

 

Juan:  Missä minä voin opiskella suomea?

Inga:  Suomen kielen laitoksessa. Mene Suomen kielen laitoksen toimistoon ja kysy sihteeriltä.

Juan:  Missä toimisto on?

Inga:  Yliopiston päärakennuksessa. Osoite on Fabianinkatu 33, viides kerros.

opiskelijat

 

 

 

 

ORDINAL NUMBERS, BASIC FORM

Apart from the words ensimmäinen, toinen the ordinals end with s.

Notice the full stop after the ordinal numbers when written in figures:

3 = kolme

3. = kolmas

 

1st – 10th

1.  ensimmäinen    2. toinen    3. kolmas     4. neljäs      5. viides      6. kuudes

7. seitsemäs     8. kahdeksas      9. yhdeksäs      10. kymmenes

 

11th – 19th

Add the word toista to the end of the basic ordinal. Notice, however, the ordinals 11th and 12th.

11.  yhdestoista

12.  kahdestoista

13.  kolmastoista etc.

 

20th, 30th…

Add the word kymmenes to the end of the basic ordinal. Notice the number 20th.

20th     kahdeskymmenes

30th     kolmaskymmenes

40th     neljäskymmenes

21st     kahdeskymmenesensimmäinen

22nd    kahdeskymmenestoinen

23rd     kahdeskymmeneskolmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOA (1) TO SAY, TO TELL

Sihteeri sanoo hänelle / Juanille

The secretary says/tells him / Juan…

Sihteeri sanoo hänelle, että hän voi opiskella suomea.

The secretary tells him (that) he can study Finnish.

 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAR

 

WORD TYPE -US – oikeus, kirjallisuus

The nouns end with a vowel + us.

 

Basic form                   oikeus              kirjallisuus

Partitive                       oikeutta           kirjallisuutta

Stem                            oikeude-          kirjallisuude-

 

 

 

I HAVE TO DO – SENTENCE

This is a special Finnish sentence type expressing necessity, what someone must/has to do. The subject is in the genitive form, the main verb täytyy is always in the same form (3rd person singular – no personal endings!) and the second verb is in the infinitive (basic) form.

 

GENITIVE + TÄYTYY + 2nd VERB

 

Minun täytyy opiskella suomea.

Sinun täytyy mennä suomen kurssille.

Hänen täytyy opiskella.

Meidän täytyy mennä yliopistoon.

Teidän täytyy opiskella.

Heidän täytyy opiskella.

Juanin täytyy opiskella suomea.

 

Täytyy sinun opiskella suomea?

Do you have to study Finnish?

 

 

I DON´T HAVE TO DO – SENTENCES

In the negative form the main verb is ei tarvitse.

Notice that the negative word is ei in all the personal forms!

 

Genitive  +  ei tarvitse  +  2nd verb

Minun ei tarvitse opiskella suomea.

Sinun ei tarvitse mennä suomen kurssille.

Hänen ei tarvitse opiskella.

Meidän ei tarvitse mennä yliopistoon.

Teidän ei tarvitse opiskella.

Heidän ei tarvitse opiskella.

Juanin ei tarvitse opiskella suomea.

 

 

Notice!

Same structure with the verb kannattaa ´to be worth while´:

genitive + kannattaa / ei kannata + infinitive.

Sinun kannattaa mennä suomen kurssille.

Sinun ei kannata mennä suomen kurssille.

 

 

 

WORD TYPE -OS, -US – laitos, rakennus

Basic form     laitos       rakennus

Partitive       laitosta      rakennusta

Stem           laitokse-     rakennukse-

 

Juan voi opiskella suomea Suomen kielen laitoksessa.

Suomen kielen laitoksen toimisto on päärakennuksessa.

Juan menee Suomen kielen laitokseen.

 

 

 

GENITIVE, SINGULAR

The ending for the genitive singular is n. It is added to the stem of the word.

 

opettaja → opettajan

Teija → Teijan

suomi → suomen

kieli → kielen

laitos → laitoksen

 

Notice! If  a foreign proper name ends with a consonant we must add a vowel -i before the Finnish ending:

Juan → Juanin

Karl → Karlin

 

 

ABOUT THE USE OF THE GENITIVE FORM

The genitive form is used in Finnish to express e.g.

 

who owns something  

Juanin kirja 

Juan´s book

with (many) postpositions        

opettajan kanssa 

with the teacher

in I have to do -sentences

Juanin täytyy opiskella.

Juan has to study.

Notice also:

Helsingin yliopisto   

University of Helsinki

Suomen kielen laitos

the Department of Finnish Language

suomen kurssi

a course in Finnish, the Finnish course

suomen opettaja

a Finnish teacher

 

 

 

 

VOCABULARY

huomata (4), että

osata – explained

olla kurssilla, mennä kurssille

kysyä (1) + lta, ltä

sanoa + lle

sanoa, että…

 

 

 

 

 


 

 

EXERCISES

 

 

1. Place the verb in the sentence. What is the correct personal form?

Write the verbs to appropriate sentences.

 

2. What are they studying? Make sentences by using the verb opiskella (3) in the correct form and the study subject(s) in the partitive form.

Example:  Sinä – Taidehistoria  →  Sinä opiskelet taidehistoriaa.

 

 

3. Listen carefully and arrange the ordinal numbers in the order you hear them.

Move numbers in the order you hear them.

 

 

4. Write the words in the genitive singular form. Remember that the ending is added to the stem of the word.

Example: Minä → Minun

 

 

 

5. Add the word in the sentence.

Move the words to appropriate sentences.